UNITS FOR SALE


* Construction of the first phase in Vietnam Town, consisting of 115 units, is completing and they will be delivered to Buyers by the end of October, 2010.
* Many businesses are planning to open by Vietnamese TET. Several restaurants are in the planning and will be opened as soon as possible.
* After completion, Vietnam Town will have more than 200 new businesses, including retails, offices for professionals and other services, a supermarket and about 40 restaurants.

For available units, please contact:
Mr. Lap Tang
email: tangmedia@gmail.com
or Christine Nguyen
(408) 288-9600


* Giai đoạn 1 của Vietnam Town gồm 115 units đang được hoàn thành, sẽ bàn giao cho người mua kể từ tháng 10 năm 2010
* Rất nhiều cửa hàng sẽ được khai trương trước Tết Việt Nam. Hàng chục nhà hàng đang được thiết kế để có thể được khai trương trong thời gian sớm nhất
* Vietnam Town sau khi hoàn tất sẽ có trên 200 cơ sở thương mại, văn phòng, dịch vụ đủ loại bao gồm một siêu thị và khoảng 40 nhà hàng

Còn một số gian hàng để bán
Chi tiết xin liên lạc:
Mr Lập Tăng
email: tangmedia@gmail.com
hoặc: Christine Nguyen
408-288-9600


Click vào hình để xem sơ đồ - Click on the picture for floor plan

Construction in Progress